Strona główna ABC bezrobotnego Utrata prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
Utrata prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy PDF Drukuj Email

 

Osoby, które po utracie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy składają odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i czekając na rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd zwlekają z zarejestrowaniem się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne

-   mogą się już w tym czasie zarejestrować.

Warunkiem koniecznym do przyznania osobom bezrobotnym świadczeń pieniężnych ( zasiłek dla bezrobotnych) jest udokumentowanie przez nie, co najmniej 365 dni pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy w 18 miesiącach poprzedzających dzień zarejestrowania.

Dlatego, zwłoka z rejestracją przekraczająca okres 6 miesięcy od utraty prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy powoduje, iż w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację osoby te nie posiadają wymaganych 365 dni, i tym samym nie spełniają jednego z warunków wymaganych do przyznania świadczeń pieniężnych z ustawy.

Zwraca się osobom uwagę na fakt, iż w sytuacji, kiedy zostanie im przyznane prawo do renty

z tytułu niezdolności do pracy za okres, za który wypłacono im zasiłek dla bezrobotnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznający rentę zaliczy na poczet tego świadczenia kwotę już wypłaconych za ten okres zasiłków z Funduszu Pracy. Jeżeli powyższe nie nastąpi świadczenie wypłacone z Funduszu Pracy zostanie uznane za nienależnie pobrane i będzie podlegało zwrotowi.

 

Osoby, które nie mogą przedstawić wymaganych dokumentów do rejestracji, gdyż złożyły je wraz z odwołaniem do Sądu Pracy, mogą sporządzić ich uwierzytelnione kserokopie w Sądzie lub innej instytucji, gdzie znajdują się oryginały wymaganych do rejestracji dokumentów.

Podobne zasady dotyczą osób, które po rozwiązaniu umowy o pracę składają pozew do Sądu Pracy i czekają na rozstrzygnięcie sprawy przed sądem

 

Wyszukaj

Rejestracja elektroniczna

Gwarancje dla młodzieży

 

 

Logo Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

BIP


PSZ

Program wsparcia pracodawców

MPKU

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 
Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, Powered by Joomla!; free resources by SG

Ta witryna używa plików cookies. Więcej informacji o plikach cookies można znaleść w polityce prywatności .

Akceptuj pliki cookies na stronie.

EU Cookie Directive Module Information