Strona główna ABC bezrobotnego Utrata prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
Utrata prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy PDF Drukuj Email

 

Osoby, które po utracie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy składają odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i czekając na rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd zwlekają z zarejestrowaniem się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne

-   mogą się już w tym czasie zarejestrować.

Warunkiem koniecznym do przyznania osobom bezrobotnym świadczeń pieniężnych ( zasiłek dla bezrobotnych) jest udokumentowanie przez nie, co najmniej 365 dni pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy w 18 miesiącach poprzedzających dzień zarejestrowania.

Dlatego, zwłoka z rejestracją przekraczająca okres 6 miesięcy od utraty prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy powoduje, iż w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację osoby te nie posiadają wymaganych 365 dni, i tym samym nie spełniają jednego z warunków wymaganych do przyznania świadczeń pieniężnych z ustawy.

Zwraca się osobom uwagę na fakt, iż w sytuacji, kiedy zostanie im przyznane prawo do renty

z tytułu niezdolności do pracy za okres, za który wypłacono im zasiłek dla bezrobotnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznający rentę zaliczy na poczet tego świadczenia kwotę już wypłaconych za ten okres zasiłków z Funduszu Pracy. Jeżeli powyższe nie nastąpi świadczenie wypłacone z Funduszu Pracy zostanie uznane za nienależnie pobrane i będzie podlegało zwrotowi.

 

Osoby, które nie mogą przedstawić wymaganych dokumentów do rejestracji, gdyż złożyły je wraz z odwołaniem do Sądu Pracy, mogą sporządzić ich uwierzytelnione kserokopie w Sądzie lub innej instytucji, gdzie znajdują się oryginały wymaganych do rejestracji dokumentów.

Podobne zasady dotyczą osób, które po rozwiązaniu umowy o pracę składają pozew do Sądu Pracy i czekają na rozstrzygnięcie sprawy przed sądem

 

Wyszukaj

Rejestracja elektroniczna

Gwarancje dla młodzieży

 

 

Logo Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

BIP


PSZ

Goście

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 
Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach, Powered by Joomla!; free resources by SG

Ta witryna używa plików cookies. Więcej informacji o plikach cookies można znaleść w polityce prywatności .

Akceptuj pliki cookies na stronie.

EU Cookie Directive Module Information